If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Słownik pojęć

adaptacja: zmiana w organizmie, która zwiększa jego zdolności, i możliwość wydania potomstwa, w celu przetrwania w środowisku.
eksplozja kambryjska: okres około dziesięciu milionów lat, który rozpoczął się około  542 milionów lat temu, podczas którego pojawiły się wszystkie z bardziej złożonych form życia.
wspólny przodek: wspólny przodek dla dwóch lub większej liczby gatunków potomnych.
dobór naturalny: mechanizm ewolucyjny, zgodnie z którym osobniki mają tendencję do przekazywania następnym pokoleniom cech dziedzicznych, które umożliwiają im lepsze radzenie sobie w ich środowisku naturalnym. Z biegiem czasu populacje osobników powinny eksponować cechy lepszego przystosowania.
naczelne: członek rzędu naczelnych, do których zaliczamy lemury, małpy szerokonose, małpy wąskonose oraz człowiekowate.
różnorodność: genetyczna różnorodność reprezentująca różnice pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Różnorodność jest wypadkową rekombinacji rodzicielskiego DNA oraz mutacji genetycznych

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.