If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

How was our Solar System formed?

Słońce i planety powstały jednocześnie, około 4,6 miliarda lat temu z obłoku gazu i pyłu kosmicznego nazywanego mgławicą słoneczną (ang. solar nebula). Fala uderzeniowa z pobliskiego wybuchu supernowej (powstającego gdy gwiazda o bardzo dużej masie wyczerpuje swoje paliwo) prawdopodobnie zapoczątkowała proces zapadania się mgławicy. Słońce uformowało się w centrum, natomiast planety powstały z cienkiego dysku orbitującego wokół niego. W podobny sposób powstały księżyce orbitujące gazowe giganty. Komety (kule lodu i pyłu) utworzyły się w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Wiele z nich zostało wyrzuconych na duże odległości poprzez oddziaływania grawitacyjne z gigantycznymi planetami układu. Po tym jak w Słońcu zaczęły zachodzić reakcje termojądrowe, silny wiatr słoneczny oczyścił układ z gazu i pyłu. Asteroidy (małe obiekty skaliste lub metalowe) stanowią skalne szczątki, które pozostały.

Processes in Solar System formation

Collapse and Rotation Wolno obracająca się mgławica słoneczna zapadła się pod wpływem własnej grawitacji by uformować szybko obracający się dysk, ze Słońcem w centrum. Zderzenia gazu i pyłu w obrębie dysku skoncentrował go w cienką płaszczyznę. © AMNH
Zapadnięcie i rotacja
Wolno obracająca się mgławica słoneczna zapadła się pod własnym ciężarem by uformować szybko rotujący dysk ze Słońcem po środku. Zderzenia gazu i pyłu w obrębie dysku skoncentrował go w cienką płaszczyznę. © AMNH
Condensation The inner region of the solar nebula was hot, allowing only rocky material to condense. The rocky terrestrial planets formed there. Gases and ice could condense in the cooler outer regions, where the gas giant planets and their icy moons formed. © AMNH
Kondensacja
Wewnętrzny obszar mgławicy słonecznej był gorący, pozwalając na kondensowanie się jedynie materiału skalistego. W tym obszarze uformowały się planety typu ziemskiego. Gazy i lód mógł skupiać się w zimniejszych zewnętrznych regionach, gdzie uformowały się gazowe olbrzymy i orbitujące je lodowe księżyce. ©AMNH
Accretion Small bodies collided and stuck together to slowly build up the terrestrial planets. Taka sama akrecja zbudowała rdzenie gazowych olbrzymów do momentu, w którym były one dostatecznie masywne by móc przyciągnąć otaczające gazy. © AMNH
Akrecja
Małe obiekty zderzały się ze sobą i zlepiały się w większe powoli budując planety typu ziemskiego. Taka sama akrecja zbudowała rdzenie gazowych olbrzymów do momentu, w którym były one dostatecznie masywne by móc przyciągnąć otaczające gazy. ©AMNH
Differentiation The terrestrial planets, as well as the larger moons and asteroids, have spherical layers that were created by melting and differentiation. Heavier elements sank to the center, forming iron-rich cores. Lżejsze materiały były unoszone w górę by uformować zewnętrzne warstwy skalne. © AMNH
Differentiation
The terrestrial planets, as well as the larger moons and asteroids, have spherical layers that were created by melting and differentiation. Heavier elements sank to the center, forming iron-rich cores. Lżejsze materiały były unoszone w górę by uformować zewnętrzne warstwy skalne. ©AMNH

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.