If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Gwiezdny słowniczek

chromosfera: Gorąca warstwa występująca w wielu gwiazdach położona między fotosferą i koroną.
konwekcja: Unoszenie gorącej materii i opadanie chłodnej w obszarze, w który jest jednocześnie podgrzewany od dołu i chłodzony od góry. Tak dzieje się w wodzie gotowanej w garnku i we wnętrzu gwiazd.
strefa konwektywna: Warstwa gwiazdy gdzie ma miejsce zjawisko konwekcji, która przyczynia się do niestabilności. Niestabilności te przyczyniają się do powstania pola magnetycznego Słońca.
jądro: Środek gwiazdy i miejsce w którym wielkie ilości energii powstają w wyniku reakcji termojądrowych.
korona: Najbardziej zewnętrzna warstwa wielu gwiazd o temperaturze milionów stopni. Jest tak gorąca, że możliwa jest przez nią ze Słońca ucieczka gazu w przestrzeń kosmiczną w postaci wiatru gwiazdowego.
gravity: The force of attraction between any two masses.
heliosphere: The extent of space effected by the Sun's magnetic field, which reaches past Pluto.
równowaga hydrostatyczna: W gwieździe ma miejsce pomiędzy ogromnym ciśnieniem gazu ogrzewanego w reakcjach termojądrowych a ciągnącej do środka własnej grawitacji gwiazdy.
jasność (moc promieniowania): Całkowita ilość światła emitowana przez gwiazdę.Nie należy mylić jasności z jasnością widomą, która zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości.
pole magnetyczne: Siły wytwarzane w wyniku ruchu turbulentnego, zjonizowanego gazu w strefie konwektywnej gwiazdy.
masa: Ilość materii z której złożony jest dany obiekt.
neutron star: A stellar remnant formed by a massive star when it explodes as a super nova at the end of its life. 
nuclear fusion: The combination of light atoms such as hydrogen and helium into heavier ones, such as helium, carbon, and oxygen. This process releases intense energy.
radiation: Energy that travels in the form of rays or waves (e.g. electromagnetic waves such as light, radio, X-rays, and gamma rays), or in the form of subatomic particles.
solar flare: A magnetic explosion on the Sun that produces storms in the solar wind and generates dangerous radiation.
wiatr gwiazdowy: Strumień gazu wyrzucanego szybko przez gwiazdy. W wypadku Słońca nazywany jest wiatrem słonecznym.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.