If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Universe glossary

Wielki Wybuch: moment przed 13,8 miliardami lat kiedy to Wszechświat zaczął się rozszerzać ze stanu w którym był prawie nieskończenie gęsty i nieskończenie gorący.
mikrofalowe promieniowanie tła (CMB): promieniowanie w zakresie mikrofal obserwowane ze wszystkich kierunków o temperaturze 2,7 stopni powyżej zera bezwzględnego, interpretowane jako szczątkowej poświaty po Wielkim Wybuchu.
ciemna materia: Niewidzialna materia, z której składa się większość grawitacyjnie oddziałującej masy Wszechświata. Istnieje od czasów Wielkiego Wybuchu.
ciemna energia: hipotetyczna forma energii powodujące przyśpieszanie rozszerzania się Wszechświata.
galaktyka: masywne, grawitacyjnie związane skupisko gwiazd, planet, pyłu i gazu międzygwiezdnego oraz ciemnej materii.
gravity: The force of attraction between any two masses
mass: the amount of matter contained within a given object.
masa i energia: całkowita masa m i energia E obiektu lub obszaru, którą można podać poprzez równanie E=mc2, gdzie c jest prędkością światła.
materia: wszystko co oddziałuje grawitacyjnie i porusza się wolniej niż światło. Materia widzialna, lub zwykła złożona jest z protonów, neutronów, elektronów i innych cząstek subatomowych.
reakcja termojądrowa: złączenie atomów pierwiastków lekki takich jak wodór czy hel w pierwiastki cięższe, takie jak hel, węgiel czy też tlen. W reakcji tej może zostać uwolniona energia. Reakcja termojądrowa jest źródłem energii dla Słońca i innych gwiazd.
promieniowanie: energia przemieszczająca się w postaci fal elektromagnetycznych: podczerwieni, ultrafioletu, światła widzialnego, fal radiowych, rentgenowskich i promieniowania gamma lub w postaci cząstek subatomowych poruszających się z prędkością bliską prędkości światła.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.