The Brookings Institution

Pierwsze kroki

Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej w USA
Ten samouczek zawiera wprowadzenie do struktury systemu opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych, przepływu pieniędzy w nim oraz omówienie różnych typów publicznych i prywatnych ubezpieczeń. Te filmy i pytania prosto wyjaśniają, co działa, a co nie działa w systemie opieki zdrowotnej, by przedstawić ogólny zarys dyskusji na temat reformy systemu opieki zdrowotnej oraz poinformować lekarzy i społeczeństwo, jak poprawić jakość opieki zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Opowiada Dr. Darshak Sanghavi, kardiolog dziecięcy i pracownik Brookings Institution.
Rozpocznij naukę