Chwyć swój notebook lub laptop i odpowiedz na poniższe pytania. Następnie porównaj je z sugerowanymi odpowiedziami zamieszczonymi w pliku “Odpowiedzi na poszukiwane pytania” . Baw się dobrze! Podpowiedź: informacje potrzebne do odpowiedzi na pytania można znaleźć w filmach oraz artykułach.
1.    Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego chów wsobny może być zagrożeniem dla przetrwania gatunków.
2.     Po obejrzeniu filmów w samouczku, twój przyjaciel prosi ciebie o opisanie scenariusza, który może prowadzić do genetycznego efektu wąskiego gardła gatunków. Upewnij się, czy uwzględniłeś konkretny przykład efektu wąskiego gardła, który wystąpił w przyrodzie.
Ładowanie