Główna zawartość

Jak działa internet?

O tym dziale

Internet to coś, z czym wszyscy stykamy na co dzień. Ale czy wiemy jak on właściwie działa? WiFi, adresy IP, HTML, bezpieczne przechowywanie informacji online - jest wiele ważnych spraw z nim związanych, o których większość z nas nigdy nie miała okazji się wiele dowiedzieć. Różne podstawowe zagadnienia, od kabli po strony internetowe, przybliżą pokrótce w sześciu filmach nasi goście, między innymi "Ojciec internetu" Vint Cerf, założyciel strony Tumblr David Karp, twórcy z zespołów pracujących w Google, Spotify, XBox, Symantec i inni. Polska wersja językowa powstała dzięki wsparciu Fundacji Orange.