Can you see Mars with the naked eye?

Jeśli obserwujesz Marsa na nocnym niebie to po pewnym czasie, może zauważysz, że jego rozmiar stopniowo rośnie i maleje w okresie dwóch lat.
Rozmiary Marsa w najbliższym i najdalszym położeniu. Zdjęcie: Gary Spiers
Widoczne zmiany można obserwować dzięki różnym pozycjom orbitalnym Ziemi i Marsa w czasie oraz kształtom orbit Ziemi (prawie okrągła) i Marsa (bardziej eliptyczna). Animacja pokazuje, jak odległość zmienia się w czasie. Zwróć uwagę, że w najbliższym położeniu tworzą one linię prostą ze Słońcem (animacja w skali):
Ziemia i Mars są najbliżej, gdy tworzą linię prostą ze Słońcem. Zdjęcie: Peter Collingridge
W zależności od jego pozycji orbitalnej i warunków atmosferycznych Ziemi (obecnie również ilością światła w otoczeniu), Mars może, ale nie musi być widoczny gołym okiem. Ludzie mogą obserwować obiekty wielkości około jednej minuty kątowej bez użycia teleskopu lub innych narzędzi powiększających.  In the 5th Century C.E., an Indian astronomical text by an unknown author estimated the angular size of Mars as 1/30 of a degree (or 2 arcminutes). Pomiar ten był przeszacowany w porównaniu do prawdziwej znanej dziś wartości:
  • W najbliższej odległości (perycentrum):  25,1 sekund kątowych ( 1/143 stopnia)
  • Najdalsza odległość (apoapsis): 3,5 sekundy kątowej (1/1028 stopnia)
Wielkość Marsa (po prawej) w porównianiu do naszego Księżyca (po lewej). Obraz: joka2000

Distance from Earth to Mars

Tekst również pokazywał obliczenia odległości między Ziemią i Marsem jako 10 433 000 km. Pomiar ten był zaniżony, teraz wiemy, że rzeczywista wartość waha się w następujący sposób:
  • W najbliższej odległości (perycentrum):  55,76 milionów kilometrów
  • Najdalsza odległość (apoapsis):  401,3 milionów kilometrów

Diameter of Mars

Korzystając z odległości i rozmiarów kątowych używanych w 5 wieku naszej ery, autor zastosował podstawy geometrii do oszacowania powierzchni Marsa. Za pomocą tych wartości średnica Marsa wynosi 6 070 km. Impressively, this estimate was only 11% off of the actual values we know today: 6779 km.
Trudne pytanie: Teraz chcielibyśmy określić długość  roku i dnia  na Marsie. Jakie dane trzeba ustalić?
Symulacja jak wygląda Mars we wczesnych teleskopach. Obraz: Rejs Brit