Obrót punktu wokół początku układu współrzędnych - 2

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Punkt P znajduje się w left parenthesis, 3, comma, 5, right parenthesis. Obracamy punkt względem początku układu współrzędnych o 90, degree przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do P, prime.
Jakie są współrzędne punktu P, prime?
Jeśli to konieczne, zaokrąglij odpowiedź do 2 miejsc po przecinku.
P, prime, equals, left parenthesis
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, p, i lub 2, slash, 3, space, p, i
,
 • Twoją odpowiedzią powinno być
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, p, i lub 2, slash, 3, space, p, i
right parenthesis
Rozwiąż 7 zadań/zadania