Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:34
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Trzeci typ blended learning to model elastyczny. Przeczytajcie definicję, a potem to omówimy. Podstawą jest uczenie się online, choć uczniowie zdobywają wiedzę także w innych trybach, co optymalizuje i personalizuje edukację. Każdy uczeń ma skrojony na miarę własnych potrzeb program nauczania z wykorzystaniem różnych metod. Nauczyciel jest na miejscu; z innymi dorosłymi oferuje uczniom wsparcie dostosowane do ich potrzeb, co obejmuje np. wykłady dla podgrup, kierowanie pracą zespołową, a także pomoc indywidualną. Jedne zadania wymagają intensywnej pomocy nauczyciela, przy innych jego udział jest minimalny. Oto przykładowy diagram modelu elastycznego, ale w każdej szkole układ przestrzenny wygląda inaczej. Tutaj widzimy centralną przestrzeń edukacyjną, ze stolikami dla uczniów. Każdy ma komputer, na którym uczy się online. Wokół tej przestrzeni są liczne salki. Uczniowie uczą się tam w podgrupach, albo, w ramach przedmiotów ścisłych, robią doświadczenia. U dołu widać obszar socjalny, rodzaj kawiarenki. Tam także można się uczyć w grupkach. Ważne jest to, że uczniowie przemieszczają się dowolnie, zależnie od swoich potrzeb. Ten model różni się od modeli rotacyjnych. Tam uczniowie poświęcają określony czas każdej czynności edukacyjnej. Tu każdy uczeń ma własną playlistę, z której korzysta według potrzeb. Ten model pokażemy na przykładzie wspaniałej szkoły z sieci Summit. Sieć Summit założyła w 2003 r. Diane Tavenner, a my odwiedzimy szkołę Denali w Sunnyvale w Kalifornii. Trudno to opisać, ale dzieci uczą się tyle, ile mogą, i tak szybko, jak mogą, idąc własnymi ścieżkami edukacyjnymi. Można powiedzieć, że nauczyciele przygotowują każdemu długą playlistę. Przed każdym działem uczeń rozwiązuje wstępny test. Jeśli już zna materiał, od razu podchodzi do sprawdzianu biegłości. A jeśli nie zna - przerabia playlistę. Może ona zawierać filmik Khan Academy, wykład nagrany przez nauczyciela, albo zadanie do wykonania z nauczycielem lub kolegami. Chodzi o to, by osiągnąć biegłość. Pracując przez dużą część dnia w modelu elastycznym, uczniowie zyskują czas na pogłębianie wiedzy. Szkoła stosuje także nauczanie projektowe i różne inne metody, by uczniowie mieli wpływ na proces uczenia się. Zobaczycie to, gdy odwiedzimy szkołę: w tym modelu uczestnictwo uczniów jest wprost namacalne. Powiedz, kogo uczą w tej szkole i jak im idzie. Sieć składa się z sześciu szkół i rozrasta się. Uczniowie pochodzą z różnych środowisk, o niskich, średnich i wysokich dochodach. Wyniki są bardzo dobre. Pierwsza placówka, z największym doświadczeniem, zawsze plasuje się w czołówce amerykańskich szkół.