Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:01
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Zanim szczegółowo omówimy trzy modele i szkoły, wspomnijmy o nauczaniu odwróconym. Pewnie słyszeliście to pojęcie. W ten sposób najłatwiej jest wejść w blended learning. Przeczytajmy więc definicję nauczania odwróconego. W ramach zajęć z danego przedmiotu, np. matematyki, uczniowie uczą się na zmianę w szkole pod okiem nauczyciela i poza szkołą (często w domu), poprzez wykłady online. Z materiałem najpierw zapoznają się online, co odróżnia nauczanie odwrócone od sytuacji, kiedy uczniowie pracują online dopiero po lekcji na dany temat, odrabiając pracę domową. Nauczanie odwrócone zalicza się do blended learningu, bo uczniowie mogą wybrać miejsce i czas przyswajania wiedzy online. To, co tradycyjnie robiono w klasie, teraz robi się w domu, natomiast tradycyjna praca domowa przenosi się do klasy. Zasada nauczania odwróconego jest prosta: to, co robiono w klasie, teraz robi się w domu, online, a zadania dawniej zadawane do domu teraz robi się w klasie, pod kierunkiem nauczyciela. Na rysunku po lewej stronie uczniowie (niebieskie kółka) siedzą w klasie z kolegami; przed nimi stoi nauczyciel. Ćwiczą, wcielają wiedzę w życie. Po prawej stronie są uczniowie w domach, uczący się online. Nie zagłębiamy się w nauczanie odwrócone, bo to dopiero wstęp do blended learningu, a nie ostateczny cel. To wprowadzenie do personalizacji nauczania i lepszego zarządzania czasem, ale gdy zaczniecie stosować różne typy blended learningu, nie myślcie, że to koniec. Myślcie kreatywnie, ryzykujcie, zwiększajcie udział dzieci w procesie uczenia się i różnicujcie go, by odpowiadał każdemu.