Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:14
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Poznajmy drugi model. To rotacja z pracownią komputerową. Zacznijmy od definicji. Podczas zajęć z danego przedmiotu, np. matematyki, uczniowie przemieszczają się, wg planu lub na polecenie nauczyciela pomiędzy klasą a pracownią komputerową. gdzie przede wszystkim uczą się online. Klasa natomiast jest zarezerwowana dla innych czynności edukacyjnych. Rotację z pracownią komputerową przedstawia diagram. Model ma wiele odmian, ale główna zasada jest ta sama. Po lewej stronie i prawym górnym rogu widać, że uczniowie (niebieskie kółka) siedzą razem w klasach, z nauczycielami, którzy uczą ich w tradycyjny sposób. Następnie przemieszczają się, w określonym czasie, do prawego dolnego rogu - pracowni komputerowej. Tam pracują indywidualnie, online, przy komputerach. Jak zauważyliście, ten model bardzo przypomina rotację w klasie. Tylko że tam rotacja odbywa się w obrębie sali, a tutaj uczniowie przechodzą do pracowni komputerowej. Model ten omówimy na przykładzie wspaniałej szkoły, z sieci Navigator Schools. Sieć tę w 2011 r. założyli Sharon Waller i James Dent, a my odwiedzimy szkołę Gilroy. Tutaj znakomicie łączy się nauczanie tradycyjne z rozsądnym korzystaniem z pracowni komputerowej. Przemieszczanie się jest planowane z dnia na dzień, zależnie od tego, co dzieci muszą utrwalić. Pracują na iPadach lub laptopach, korzystają z różnych programów, by podszlifować czytanie lub matematykę. Model wydaje się sensowny. A wyniki? Wspaniałe. Dla 67% uczniów angielski nie jest językiem ojczystym, a już w pierwszym roku szkoła znalazła się w czołówce Kalifornii. Bardzo chcę już was tam zaprosić!