Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:10
0 punktów energii
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
Zajmijmy się pierwszym modelem, rotacją w klasie. Oto definicja. W trakcie lekcji z danego przedmiotu uczniowie przemieszczają się, według planu albo na polecenie nauczyciela, między stacjami edukacyjnymi, z których chociaż jedna jest online. W innych stacjach uczniowie pracują w podgrupach lub słuchają wykładów; możliwe są projekty grupowe, konsultacje indywidualne oraz pisanie wypracowań. W niektórych zadaniach uczestniczy cała klasa, w innych - małe grupy. W tym modelu każdy uczeń zalicza wszystkie stacje edukacyjne. Zatem uczniowie rotują między różnymi stacjami. Tu widzimy, że niektórzy zaczynają od wysłuchania wykładu nauczyciela, w następnych stacjach edukacyjnych współpracują z kolegami, a potem przemieszczają się do komputerów, gdzie uczą sie online. Pierwsza szkoła modelowa należy do sieci KIPP z Los Angeles. Odwiedzimy szkołę podstawową KIPP Comienza, założoną w 2010 r. przez obecną dyrektor, Margaritę Florez. Ta szkoła jest bardzo ciekawa. Rotacja w klasie jest tu kluczową metodą nauczania. W ciągu dwóch 75-minutowych bloków uczniowie przemieszczają się w klasach, zaliczając wszystkie punkty. Nauczanie odbywa się w małych grupach. Jeden nauczyciel, grupka uczniów. Dzięki temu dzieci robią ogromne postępy w matematyce. Inni uczniowie, w trybie online, poznają coś nowego lub utrwalają nabytą wiedzę. Ta podstawówka jest typowa dla okręgu Los Angeles. Ponad 90% uczniów stanowią Latynosi. Pod względem wyników szkoła jest w czołówce stanu. Chociaż istnieje od niedawna! Do licznych plusów KIPP należy fakt, że blended learning uznaje się tu za klucz do przemian i osiągania świetnych wyników.