Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:2:48
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 2 lekcji na temat Introduction to blended learning.
Zobacz 2 lekcje
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
W dzisiejszych czasach technologia wywiera wpływ na całe nasze życie z wyjątkiem szkół. Pomyślcie: sto lat temu szkoły nie różniły się od dzisiejszych. Taka „taśmowa edukacja”, jednakowa dla wszystkich, nie służy nikomu. Taśma porusza się z jedną prędkością - i w USA co 26 sekund ktoś rzuca szkołę. Uczniowie zasługują na więcej: na edukację, którą dostosują do swoich potrzeb. Żeby wszyscy w pełni realizowali swój potencjał i potem radzili sobie w nowej gospodarce. Pomoże w tym blended learning (edukacja hybrydowa). Czerpie to, co najlepsze, z modelu tradycyjnego i łączy to z nowym, skutecznym nauczaniem online, by każdy uczeń zyskał edukację spersonalizowaną, na miarę własnych potrzeb. W instytucjach edukacyjnych USA i innych krajów już wiedzą, że blended learning pomoże tworzyć szkoły spersonalizowane, interaktywne, które wiele dadzą uczniom. Brian Greenberg, prowadzę fundację Silicon Schools Fund, wiodącą w nurcie blended learning. Ostatnie 20 lat spędziłem na froncie edukacji, ucząc i prowadząc szkoły oraz wyższe uczelnie. Poznałem sytuację w szkołach różnego szczebla. Michael Horn, szef programu edukacyjnego w Clayton Christiansen Institute. Ta organizacja non profit działa na rzecz unowocześniania edukacji. Od samego początku badamy blended learning. Nasze instytucje wspólnie przygotowały ten kurs nt. blended learningu. Z ważnym zastrzeżeniem: chodzi o blended learning wysokiej jakości. Nie o dokładanie technologii do istniejących systemów i wstawianie komputerów do klas. Chcemy przekształcić struktury, zrewidować podstawy funkcjonowania szkoły, by edukacja stała się wydajniejsza i bardziej angażowała uczniów, dając im większy wpływ na proces przyswajania wiedzy. Podczas tego kursu przybliżymy wam modele blended learningu. Przedstawimy też trzy szkoły, które go stosują. Poznacie trzy różne modele edukacji hybrydowej. Chcemy zapewnić wam środki, byście mogli stosować blended learning. Czy jesteście nauczycielami, dyrektorami szkół, technikami czy po prostu ciekawi was ta metoda. Razem z nami kształtujcie przyszłość edukacji. Poznajcie blended learning wysokiej jakości. Poznajcie edukację online, uczestnicząc w kursie online.