If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Hume: Sceptycyzm i indukcja, część 2 - film z polskimi napisami

Jak to się dzieje, że wiemy o faktach, których jeszcze nie zaobserwowaliśmy? Na przykład skąd wiemy, że jutro wzejdzie Słońce? Naturalną odpowiedzią jest to, że wiemy to dzięki indukcji logicznej: Wiem, że Słońce jutro wzejdzie, ponieważ wzeszło w każdym dniu w przeszłości. Filozof David Hume rozpoznał, że rozumowanie indukcyjne zakłada, iż przyszłość będzie odzwierciedlać przeszłość. Czemu jednak mamy uznawać, że to założenie jest prawdziwe? To pytanie jest punktem wyjścia dla sceptycznego stanowiska Hume'a oraz jego argumentu przeciw indukcji (oraz dla jego sceptycznego rozwiązania), które Daniel Greco wykłada nam szczegółowo w tym filmie.

Opowiada: Dr. Daniel Greco, Assistant Professor, Yale University.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video