Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:5:58
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 2 lekcji na temat Administrators.
Zobacz 2 lekcje

Khan Academy in a Statewide K-12 public school district