Nauczyciele szkół podstawowych i średnich

Zobacz, jak możesz wykorzystać Khan Academy w swojej klasie?

Wprowadzenie wyników testów MAP do stworzenia indywidualnego planu nauki na Khan Academy