Dodatkowe materiały: definicje i przykłady modeli blended learning

Nauczanie hybrydowe (Blended Learning)
Szczegółowe omówienie różnych modeli nauczania hybrydowego. Kurs przygotowany przez Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation
Wszechświat nauczania hybrydowego
Stale uzupełniana baza danych informacji o szkołach i organizacjach, które rozpoczynają projekty oparte o nauczanie hybrydowe. Podane informacje nie zawierają na ogół oceny projektów, ani ich nie certyfikują. Bazę danych można przeszukiwać korzystając z filtrów uwzględniających kluczowe zmienne.