Nauki ścisłe

Krótkie wprowadzenie do biologii
Biology, defined as the scientific study of life, is an incredibly broad and diverse field. In many ways, it's as kaleidoscopic and rich as living organisms themselves. Biologists study life at many scales, from cells to organisms to entire ecosystems. Begin your own biological journey here!
Rozpocznij naukę
Krótkie wprowadzenie do biologii
Biology, defined as the scientific study of life, is an incredibly broad and diverse field. In many ways, it's as kaleidoscopic and rich as living organisms themselves. Biologists study life at many scales, from cells to organisms to entire ecosystems. Begin your own biological journey here!
Rozpocznij naukę
Krótkie wprowadzenie do fizyki
Fizyka to nauka o podstawowych zasadach rządzących światem fizycznym wokół nas. Zaczniemy obserwując ruch. Potem nauczymy się o siłach, pędzie, energii oraz innych fizycznych pojęciach w różnych sytuacjach. Aby najlepiej zrozumieć fizykę, musisz dobrze rozumieć algebrę oraz znać podstawy trygonometrii.
Rozpocznij naukę
Krótkie wprowadzenie do fizyki
Fizyka to nauka o podstawowych zasadach rządzących światem fizycznym wokół nas. Zaczniemy obserwując ruch. Potem nauczymy się o siłach, pędzie, energii oraz innych fizycznych pojęciach w różnych sytuacjach. Aby najlepiej zrozumieć fizykę, musisz dobrze rozumieć algebrę oraz znać podstawy trygonometrii.
Rozpocznij naukę
Krótkie wprowadzenie do chemii
We will be covering the material in a first year introductory high school or college general chemistry course. This may be your first time taking chemistry, but chances are you know a lot of chemistry already from observing the world around you. We will learn how to explain phenomena by thinking in terms of the atoms that make up all matter, and how atoms interact. Basically, learning chemistry is like having telescopic vision!
Rozpocznij naukę
Krótkie wprowadzenie do chemii
We will be covering the material in a first year introductory high school or college general chemistry course. This may be your first time taking chemistry, but chances are you know a lot of chemistry already from observing the world around you. We will learn how to explain phenomena by thinking in terms of the atoms that make up all matter, and how atoms interact. Basically, learning chemistry is like having telescopic vision!
Rozpocznij naukę