If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Utrata kontroli cyklu komórkowego w raku — film z polskimi napisami

Odwiedź nas na (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu i medycynie. Te filmy nie stanowią porady medycznej i pełnią jedynie funkcję informacyjną. Filmy te nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgnij porady personelu medycznego w razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim stanem zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej zasięgnięciem pod wpływem żadnych przeczytanych w Khan Academy treści, lub obejrzanych tu filmów. Polskie napisy: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEK i Fundacji Akamai.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Istnieją inne, wyższe poziomy regulacji [komórki]. Zacząłem o nich mówić, kiedy wspomniałem o białku RB. Kontrola zachodzi z udziałem kilku kluczowych białek oprócz wspomnianego białka RB. Jednym z głównych białek regulujących procesy komórki na bardzo wysokim poziomie jest białko p53. Ma nawet swój przydomek "strażnik genomu". Jest tak ważny, że nawet magazyn Science nazwał go "cząsteczką roku" w 1993 roku. Teobromina, główna cząsteczka występująca w czekoladzie nie dostąpiła jeszcze takiego zaszczytu. To pokazuje jak ważne jest białko p53. Jest ważniejsza niż czekolada. P53 wiąże się bezpośrednio z DNA, wytwarzając białka, które blokują progresję cyklu komórkowego. Jednym z tych białek jest p21. P21 będzie działać w celu hamowania CDK [kinazy zależne od cyklin]. Wtedy CDK nie będą mogły aktywować replikacji, DNA lub mitozy. RB to kolejne białko związane z funkcją P53, a białka te są uważane za geny supresorowe nowotworów. Zatem RB jest białkiem produkowanym z genu supresora nowotworu podobnie jak p53. Zapiszę to tutaj. Te białka uważane są za geny supresorowe nowotworu... Powinieniem raczej powiedzieć, że są one wytwarzane z genów supresorowych. Biała są wytwarzane na bazie genów supresorowych nowotworów, które są istotne. Jeśli są uszkodzone lub mają w sobie mutację, to tracą swoją funkcję. Zatem są bardzo istotne. Uszkodzenie lub utrata ich funkcji, zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Rak, jak wiemy nie jest czymś dobrym. Zatem bardzo ważne jest posiadanie genów supresorowych. Aby zilustrować jak jest to ważne, spójrzmy na p53. Ponad 50% guzów ma defekt w p53. RB posiada swoją nazwę, bo uszkodzenie w RB może prowadzić do guza oka, zwanego retinoblastomą [siatkówczakiem], stąd literka R jak retinoblastoma. W związku z tym te dwa białka są uznawana za geny supresorowe nowotworów. P21 jest bardzo nietypowy, bo nie prowadzi do powstania raka w przypadku uszkodzenia. Zamiast tego, naukowcy odkryli, że myszy pozbawione p21 mają zdolność do regeneracji kończyn. Jakie to dziwne?! Brak p21 powoduje [pojawienie się] zdolności regeneracji kończyn, rąk i nóg. Wszyscy próbujemy dowiedzieć się jak dokładnie te kluczowe białka działają. Jest to ważne do zrozumienia jak geny supresorowe nowotworów są niezbędne w regulacji cyklu komórkowego. Dzięki temu komórka nie jest ciągle w fazie podziału. Nie tylko się dzieli, dzieli, dzieli. Chcemy mieć pewność, że dzielimy się wtedy, kiedy jest to nam potrzebne. Kiedy cykl komórki jest na to gotowy lub czy w ogóle jest to komórka, która powinna się dzielić w pierwszej kolejności. Gdyż jak zobaczymy w kilku następnych filmach, mitoza, czyli podział komórki wymaga dużo energii i maszynerii komórkowej. Zatem musimy się upewnić, że nadszedł właściwy czas na podział.