If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Cykl Calvina

Jak produkty fazy jasnej, ATP i NADPH są wykorzystywane do zamiany węgla w cukry na drugim etapie fotosyntezy. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Wprowadzenie

Ty, podobnie jak wszystkie organizmy na Ziemi, jesteś formą życia zbudowaną na bazie węgla. Innymi słowy, złożone cząsteczki Twojego niesamowitego ciała są zbudowane na szkieletach węglowych. Możesz już wiedzieć, że jesteś zbudowany na bazie węgla, ale czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie skąd ten cały węgiel pochodzi?
Jak się okazuje, atomy węgla w Twoim ciele były kiedyś elementami cząsteczek dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Atomy węgla ostatecznie znalazły się w Tobie i w innych formach życia dzięki drugiemu etapowi fotosyntezy, znanemu jako cykl Calvina (lub reakcje niezależne od światła).

Omówienie cyklu Calvina

U roślin, dwutlenek węgla (CO2) wnika do wnętrza liścia przez pory nazywane aparatami szparkowymi i dyfunduje do stromy chloroplastów - miejsca, gdzie zachodzą reakcje cyklu Calvina, w których syntetyzowany jest cukier. Te reakcje są także nazywane niezależnymi od światła lub fazą ciemną, ponieważ nie są bezpośrednio napędzane przez światło.
W cyklu Calvina atomy węgla z CO2asymilowane (włączane do cząsteczek organicznych) i wykorzystywane do budowy trójwęglowych cukrów. Ten proces jest zależny od ATP i NADPH z fazy jasnej i z nich dostarczana jest także energia. W przeciwieństwie do fazy jasnej, która ma miejsce w błonie tylakoidów, reakcje cyklu Calvina zachodzą w stromie (przestrzeni wewnętrznej chloroplastu).
Ta ilustracja pokazuje, że ATP i NADPH, które są wytwarzane w fazie jasnej, są wykorzystywane w cyklu Calvina do syntezy cukru.
Obraz za: "The Calvin cycle: Figure 1," OpenStax College, Concepts of Biology CC BY 4.0

Reakcje cyklu Calvina

Reakcje cyklu Calvina można podzielić na trzy główne etapy: asymilację węgla, redukcję i regenerację wyjściowej cząsteczki.
Oto ogólny diagram cyklu:
Schemat cyklu Calvina pokazujący jak asymilacja trzech cząsteczek dwutlenku węgla pozwala na wytworzenie jednej cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego netto (to znaczy pozwala jednej cząsteczce aldehydu 3-fosfoglicerynowego opuścić cykl).
Trzy cząsteczki CO2 łączą się z trzema cząsteczkami pięciowęglowej cząsteczki akceptora - rybulozo-1,5-bisfosforanem, dając trzy cząsteczki nietrwałej sześciowęglowej cząsteczki, która rozpada się na sześć trójwęglowych cząsteczek 3-fosfoglicerynianu. Ta reakcja jest katalizowana przez enzym rubisco.
Na drugim etapie, po sześć cząsteczek ATP i NADPH jest wykorzystywanych do przemiany cząsteczek 3-fosfoglicerynianu w sześć cząsteczek trójwęglowego cukru (aldehydu 3-fosfoglicerynowego). Ta reakcja jest określana jako redukcja, ponieważ NADPH musi przekazać swoje elektrony na trójwęglowy produkt pośredni, aby utworzyć aldehyd 3-fosfoglicerynowy).
 1. Regeneracja. Jedna cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego opuszcza cykl i zostanie później przekształcona w glukozę, podczas gdy pięć cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego musi zostać użyte do regeneracji akceptora - rybulozo-1,5-bisfosforanu. Regeneracja obejmuje złożoną serię reakcji i wymaga ATP.
 1. Asymilacja węgla. Cząsteczka CO2 łączy się z pięciowęglową cząsteczką akceptora, rybulozo-1,5-bisfosforanem (RuBP). Ten etap stwarza związek sześciowęglowy, który dzieli się na dwie trójwęglowe cząsteczki, 3-fosfoglicerynianu. Ta reakcja jest katalizowana przez enzym karboksylazę 1,5-bisfosforybulozy, inaczej nazywany Rubisco.
 2. Redukcja. Na drugim etapie, ATP i NADPH są wykorzystywane do przemiany 3-fosfoglicerynianu w cząsteczki trójwęglowych cukrów - aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL). Ten etap otrzymał taką nazwę, ponieważ NADPH przekazuje elektrony, inaczej redukuje, trójwęglowy produkt pośredni, aby otrzymać aldehyd 3-fosfoglicerynowy.
 3. Regeneracja. Niektóre cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego tworzą glukozę, podczas gdy inne muszą ulec recyklingowi, aby odzyskać akceptor - rybulozo-1,5-bisfosforan. Proces regeneracji wymaga obecności ATP i obejmuje złożoną sieć reakcji, którą mój kolega, profesor biologii zwykł nazywać "węglowodanową jajecznicą." 1
Aby jedna cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego opuściła cykl (i weszła na drogę syntezy glukozy), trzy cząsteczki CO2 muszą wejść do cyklu, tym samym dostarczając trzy nowe zasymilowane atomy węgla. Kiedy trzy cząsteczki CO2 wchodzą do cyklu, wytwarzanych jest sześć cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Jedna opuszcza cykl i jest wykorzystywana do wytworzenia glukozy, podczas gdy pozostałe pięć musi ulec recyklingowi, aby zregenerować trzy cząsteczki akceptora rybulozo-1,5-bisfosforanu.

Podsumowanie o substratach i produktach cyklu Calvina

Trzy obroty cyklu Calvina są niezbędne do wytworzenia jednej cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego, która opuści cykl i zostanie ostatecznie przekształcona w glukozę. Podsumujmy ilości kluczowych cząsteczek, które wchodzą i opuszczają cykl Calvina kiedy wytwarzana jest netto jedna cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego:
 • Węgiel. 3 cząsteczki CO2 łączą się z akceptorem - rybulozo-1,5-bisfosforanem tworząc 6 cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego.
  • 1 cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego opuszcza cykl, aby zostać przekształconą w glukozę.
  • 5 cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego jest poddawanych recyklingowi, dzięki czemu odzyskiwane są 3 cząsteczki rybulozo-1,5-bisfosforanu.
 • ATP. 9 cząsteczek ATP jest przekształcanych do 9 cząsteczek ADP (6 cząsteczek podczas etapu asymilacji a 3 podczas etapu regeneracji).
 • NADPH. 6 cząsteczek NADPH jest przekształcanych do 6 cząsteczek NADP+ (podczas etapu redukcji).
Cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego zawiera trzy zasymilowane atomy węgla, więc wystarczą dwie cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego do utworzenia sześciowęglowej cząsteczki glukozy. Potrzeba sześć rund cyklu lub 6 CO2, 18 ATP i 12 NADPH, aby zsyntetyzować jedną cząsteczkę glukozy.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.