If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Grupy funkcyjne

Grupy hydroksylowe, tiolowe, karbonylowe, karboksylowe, aminowe i fosforanowe. Alkohole i tiole.

Transkrypcja filmu video