Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wiązania kowalencyjne

Wiązania kowalencyjne polegają na uwspólnieniu pary elektronowej między atomami pierwiastków tworzącymi wiązanie chemiczne. Wiążące pary elektronowe występujące między atomami o bardzo podobnej lub równej wartości elektroujemności tworzą wiązania kowalencyjne niespolaryzowane (np. H - H lub C - H), podczas gdy wiążące pary elektronowe występujące między atomami metalu i niemetalu o znacznej różnicy elektroujemności tworzą polarne wiązanie kowalencyjne (np. H - O). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video