If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Właściwości, struktura i funkcja makrocząsteczek biologicznych

Zadanie

Poniższy obraz przedstawia, w jaki sposób białko bakteryjne barnaza ulega modyfikacjom, które obejmują zmianę jej struktury lub kształtu. Aby spełniać swoją funkcję w komórce, barnaza musi przejść z niefunkcjonalnej do funkcjonalnej struktury.
Źródło obrazu: autor Christopher Rowley [CC BY-SA 4. ], z Wikimedia Commons
Opierając się na powyższych informacjach, które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje funkcjonalną strukturę barnazy?
Wybierz 1 odpowiedź: