If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mejoza i różnorodność genetyczna

Zadanie

During meiosis I, pairs of homologous chromosomes align randomly along the metaphase plate before being separated. This process helps generate genetic variation in the offspring of sexual reproduction.
Which of the following best explains how the random alignment of homologous chromosomes during meiosis helps generate varied offspring?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?