If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Atomy, związki i jony

W chemii, bardzo często będziemy rozważać świat w skali o wiele mniejszej od tej widocznej gołym okiem. Najpierw nauczysz się o atomach i pierwiastkach - małych cząsteczkach budujących otaczający nas świat. Czym są atomy i jakie mają właściwości? W jaki sposób waży się i liczy atomy? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na te pytania!
W układzie okresowym znajduje się 118 pierwiastków, które bardzo często połączone są ze sobą w specyficznym stosunku liczbowym, tworząc związki chemiczne. W tym samouczku nauczysz się o różnych sposobach reprezentowania, liczenia i kategoryzowania związków.
Dowiedz się, jak spektrometria masowa może zostać użyta do wykrywania izotopów, tj. atomów tego samego pierwiastka różniących się liczbą neutronów.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.