If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przykład: obliczenie masy molowej i liczby moli

Masa molowa substancji chemicznej równa się masie 1 mola tej substancji. W tym filmie opowiadamy, w jaki sposób można obliczyć masę molową danej substancji, dodając do siebie masy molowe atomów, które wchodzą w jej skład. Znając masę molową, możemy przeliczyć masę substancji na liczbę moli i z powrotem. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video