If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Miareczkowanie kwasów i zasad

W miareczkowaniu do roztworu o znanym stężeniu (zwanego titrantem) dodawany jest roztwór substancji o nieznanym stężeniu (zwany analitem). W miareczkowaniu kwasowo-zasadowym titrantem jest mocna zasada albo mocny kwas, jeśli analitem jest odpowiednio kwas albo zasada. Punkt miareczkowania, w którym titrant i analit są obecne w stosunkach stechiometrycznych, to punkt równoważności (punkt równoważnikowy). Punkt ten jest zbieżny z punktem końcowym miareczkowania, który można wyznaczyć, stosując odpowiedni wskaźnik. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video