If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Wiązania chemiczne

Nie zawsze możemy zobaczyć cząsteczki, ale możemy uprościć je i narysować ich opis, używając długopisu i kartki papieru. Chcemy zapoznać Cię z językiem chemii. Nauczysz się jak rysować wzory kropkowe Lewisa i struktury rezonansowe, jak określić ładunek formalny i zanalizować geometrię cząsteczek i jonów, używając teorii VSEPR.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.