If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadanie: określenie typu hybrydyzacji w cząsteczkach organicznych

Patrząc na typy wiązań otaczających atom centralny lub obliczając liczbę przestrzenną atomu centralnego, możemy określić jego typ hybrydyzacji. W tym filmie używamy obu tych metod do określenia hybrydyzacji atomów centralnych w różnych cząsteczkach organicznych. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video