If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kryształy jonowe

Kryształy jonowe są to związki składające się z kationów oraz anionów, między którymi istnieje oddziaływanie elektrostatyczne. Dzięki dużej sile tych oddziaływań kryształy jonowe są substancjami twardymi i kruchymi, o wysokich temperaturach topnienia. W stanie stałym słabo przewodzą prąd, przewodnictwo jednak poprawia się, gdy jony sieci krystalicznej stają się mobilne, tj. gdy kryształ ulegnie stopieniu bądź rozpuścimy go w wodzie. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video