If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Iloraz reakcji Q

Definicja ilorazu reakcji Q oraz jego użycie w celu określenia kierunku reakcji

Czym jest Q?

Iloraz reakcji Q to miara względnej ilości produktów i substratów obecnych w reakcji w danej chwili czasu.
Dla odwracalnej reakcji aA+bBcC+dD, gdzie a, b, c, i d są współczynnikami stechiometrycznymi zbilansowanej reakcji, możemy policzyć Q używając poniższego równania:
Q=[C]c[D]d[A]a[B]b
Wyrażenie to może się wydać znajome ponieważ idea, stojąca za Q jest bardzo podobna do tej stojącej ze stałą równowagi reakcji K. Inaczej niż w wypadku K, gdzie pod uwagę brane są stężenia równowagowe, Q może być obliczone niezależnie od tego czy reakcja jest w równowadze czy nie.
Wielkość Q mówi nam co mamy w naszym naczyniu reakcyjnym. Co to znaczy? Zacznijmy od rozważenia sytuacji granicznych. Jeśli w danej chwili reakcji obecne są tylko substraty, stężenia produktów wynoszą [C]=[D]=0. Ponieważ licznik wynosi zero, Q=0. Jeśli obecne są tylko produkty, [A]=[B]=0, więc mianownik wynosi 0 a, wartość Q jest nieskończenie duża. W większości wypadków w reakcji będziemy mieli do czynienia z mieszaniną produktów i substratów, ale warto zapamiętać że bardzo małe wartości Q oznaczają przewagę substratów, a bardzo duże przewagę produktów w naszej reakcji.
Porównanie Q z K dla danej reakcji mówi nam w którą stronę zachodzić będzie reakcja w swoim dążeniu do stanu równowagi. Możesz myśleć o tym jako o kolejnym sposobie użycia reguły Le Châteliera (reguły przekory).

Użycie Q do przewidywania kierunku reakcji

Z reguły Le Chateliera wiemy że gdy na układ działa jakiś bodziec wytrącający go z równowagi, układ będzie próbował przeciwdziałać bodźcowi, aby do tej równowagi wrócić. Porównując Q z K możemy przewidzieć jak reakcja zachowywać się będzie, dążąc do równowagi. Sytuację równowagi również da się wykryć tym porównaniem.
Mamy trzy możliwe sytuacje do rozważenia:
1. Q>K
Wróćmy do naszego wyrażenia na Q wypisanego powyżej. Mamy stężenia ( lub ciśnienia cząstkowe) produktów w liczniku, a stężenia ( lub ciśnienia cząstkowe) substratów w mianowniku. Jeśli Q>K znaczy to, że mamy więcej produktu niż jest obecne w stanie równowagi. W związku z tym reakcja będzie starała się osiągnąć równowagę, używając części produktu do otrzymania substratu - zajdzie reakcja odwrotna.
2. Q<K
W tym wypadku Ilość produktu jest mniejsza niż w stanie równowagi, w związku z czym część substratu zostanie użyta do stworzenia produktu, aż do osiągnięcia rówowagi - reakcja będzie zachodzić w "normalną" stronę - od substratu do produktu.
3. Q=K
Super! Nasza reakcja jest w równowadze a stężenia nie zmieniają się ponieważ szybkości reakcji w obie strony są równe.

Wizualizacja Q

Wiemy że Q może przyjmować wartości od zera ( tylko substraty) do nieskończoności ( tylko produkty). Wiemy, że jeśli nie jesteśmy w równowadze to układ będzie do tej równowagi dążył. Możemy sobie wyobrazić Q rysując oś z jej wszystkimi możliwymi wartościami :
Żeby trochę uprościć sprawę, oś może być podzielona na trzy obszary. Dla małych wartości Q, ~103 w reakcji obecne są głównie substraty. Dla pośrednich wartości Q, pomiędzy ~103 i 103, mamy istotną ilość zarówno produktów jak i substratów. Gdy Q jest duże, ~103, mamy przewagę produktów.
Jeśli narysujemy Q i K na tej samej osi, kierunek od Q do K wskaże zachowanie reakcji. Przy kierunku w prawo tworzy się coraz więcej produktów i reakcja zachodzi w "normalną" stronę. Jeśli idziemy w lewo tworzy się więcej substratów i faworyzowana jest reakcja odwrotna.

Przykład

Znając stężenia, oblicz Q.
Jeśli K=1,0, w którą stronę zachodzić będzie reakcja o ilorazie początkowym Q?
CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)
[CO(g)]=[H2O(g)]=1,0M
[CO2(g)]=[H2(g)]=15M
Możemy obliczyć Q zapisując zbilansowane równanie reakcji i używając podanych stężeń.
Q=[CO2(g)][H2(g)][CO(g)][H2O(g)]=(15M)(15M)(1,0M)(1,0M)=225
Jeśli porównamy Q z K, zobaczymy że Q>K co oznacza że mamy nadmiar produkty w porównaniu ze stanem równowagi. W związku z powyższym faworyzowana będzie reakcja odwrotna.
Jeśli naniesiemy nasze wartości Q i K na oś, dostaniemy coś takiego:
Widzimy że Q leży w pobliżu obszaru o wyraźnej przewadze produktów - na prawo od K. Ponieważ reakcja dążyć będzie do równowagi, możemy narysować strzałkę w lewo od Q do K. Wiadomo teraz, że reakcja wykorzysta nadmiar produku do stworzenia substratu i osiągnięcia równowagi.
Jak widać, obie metody - liczbowa i geometryczna - dają tą samą odpowiedź, więc możesz używać tej która bardziej Ci pasuje!

Podsumowanie

Możemy porównać iloraz reakcji Q ze stałą równowagi reakcji K w celu ustalenia, w którą stronę zachodzić będzie reakcja w trakcie dążenia do równowagi. Q pojawiać się będzie w różnych działach chemii w różnych równaniach ponieważ często będziemy zainteresowani różnymi wielkościami termodynamicznymi w stanie nierównowagi. Bądżcie gotowi na więcej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.