If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Porównanie Q z K: przykład

Wykorzystujemy iloraz reakcji Q do przewidzenia, jak zmienią się stężenia, aby reakcja mogła dojść do stanu równowagi.  

Transkrypcja filmu video