Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Reakcje elementarne

Reakcja elementarna to reakcja, która zachodzi w jednym etapie. Równanie kinetyczne dla reakcji elementarnej można zapisać na podstawie współczynników stechiometrycznych reagentów dla zbilansowanego równania reakcji. Na przykład, równanie kinetyczne dla reakcji elementarnej 2A + B → produkty, to szybkość = k[A]²[B]. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video