If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reakcje elementarne

Reakcja elementarna to reakcja, która zachodzi w jednym etapie. Równanie kinetyczne dla reakcji elementarnej można zapisać na podstawie współczynników stechiometrycznych reagentów dla zbilansowanego równania reakcji. Na przykład, równanie kinetyczne dla reakcji elementarnej 2A + B → produkty, to szybkość = k[A]²[B]. Stworzone przez: Jay.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video