If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Część 14: Reakcje redox i elektrochemia

O tym dziale

W tym samouczku będziemy się uczyć o reakcjach utleniania i redukcji (redoks) i jak mogą być one stosowane w ogniwach galwanicznych i elektrolizie.

AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.