If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Reakcja dysproporcjonowania

Przypisanie stopni utlenienia w reakcji rozkładu nadtlenku wodoru, reakcja dysproporcjonowania. . Stworzone przez: Jay.

Transkrypcja filmu video