If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Stany skupienia i oddziaływania międzycząsteczkowe

Materia może występować w ciekłym, stałym oraz gazowym stanie skupienia. Może także być także w formie plazmy, czyli gazowej substancji, zawierającej zjonizowane cząsteczki. W tym rozdziale będziemy uczyć się o każdym z tych stanów skupienia. Będziemy także analizować przejścia z jednego stanu do innego ( tzw. przemiany fazowe) na podstawie diagramów fazowych.
Siły międzycząsteczkowe działają pomiędzy atomami, cząsteczkami i jonami. Ich działanie wyjaśnia wiele makroskopowych własności materii. Przedyskutujemy różne rodzaje sił międzycząsteczkowych i wyprowadzimy z nich zjawiska takie, jak występowanie napięcia powierzchniowego.
Powietrze, którym teraz oddychasz jest mieszaniną m.in. azotu i tlenu. W zasadzie można o nim myśleć jako o roztworze tlenu w azocie. W tym dziale będziemy uczyć się o różnych typach mieszanin oraz ich właściwościach koligatywnych. Dowiemy się także, jak obliczyć stężenie danej mieszaniny.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.