If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe to szczególny przypadek oddziaływania dipol-dipol, które występuje pomiędzy wolną parą elektronową należącą do atomu o wysokiej elektroujemności (zazwyczaj N, O lub F), a atomem wodoru w wiązaniu N-H, O-H, F-H. Wiązanie wodorowe może tworzyć się pomiędzy różnymi cząsteczkami (międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe) lub w obrębie jednej cząsteczki (wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe). Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video