If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Siły dyspersyjne Londona

Elektrony w cząsteczkach podlegają prawom mechaniki kwantowej i znany jest jedynie rozkład prawdopodobieństwa ich rozmieszczenia. Gdy w skład cząsteczki wchodzi elektroujemny atom, rozkład ten jest niesymetryczny, czyli jest duża szansa na to, że jeden koniec cząsteczki jest naładowany ujemnie, a drugi dodatnio. Cząsteczki z tak rozmieszczonym ładunkiem będą się wzajemnie przyciągać różnoimiennie naładowanymi końcami. Co więcej, nawet gdy rozkład prawdopodobieństwa jest symetryczny (jak w przypadku gazów szlachetnych), istnieje szansa, że chwilowe rozmieszczenie ładunku będzie niesymetryczne. W ten sposób powstają bardzo słabe oddziaływania zwane siłami dyspersyjnymi Londona. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video