If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przykład: obliczenie zawartości procentowej

Aby obliczyć procent masy pierwiastka w związku chemicznym, dzielimy masę atomów tego pierwiastka zawartych w cząsteczce tego związku przez jej masę cząsteczkową i wynik mnożymy przez 100%. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video