If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przykład: wyznaczanie wzoru empirycznego na podstawie pomiaru ilości produktów całkowitego spalania.

Analiza elementarna pozwala na ustalenie składu procentowego pierwiastków wchodzących w skład badanej substancji. W przypadku związków organicznych najczęściej stosowaną metodą analizy elementarnej jest spalanie całkowite i pomiar powstających ilości tlenków. Na podstawie tych informacji można wyznaczyć wzór empiryczny związku chemicznego. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video