If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stechiometria

Wprowadzenie

Świeżo upieczone ciasteczka czekoladowe pozostawione do ostygnięcia.
Możesz wykorzystać znajomość stechiometrii do podwojenia przepisu na ciasteczka! Źródło: "Chocolate Chip Cookies" autorstwa Kimberley Vardeman w Wikimedia Commons, CC-BY 2.0
Zbilansowane równanie chemiczne można porównać do przepisu na ciasteczka czekoladowe. Pokazuje ono jakie substraty (składniki) łączą się, aby utworzyć konkretne produkty (ciasteczka). Prezentuje również liczbowe powiązania między substratami a produktami (ile kubków mąki jest potrzebnych do wytworzenia jednej partii ciasteczek).
Te powiązania liczbowe nazywane są stechiometrią reakcji, terminem wywodzącym się ze starożytnych greckich słów stoicheion („element”) i metron („miara”). W tym artykule przyjrzymy się, jak możemy wykorzystać związki stechiometryczne zawarte w zbilansowanych równaniach chemicznych do określenia ilości substancji zużywanych i wytwarzanych w reakcjach chemicznych.

Zbilansowane równania i współczynniki molowe

Powszechnym rodzajem związku stechiometrycznego jest stosunek molowy, który odnosi się do ilości dowolnych dwóch substancji w reakcji chemicznej w molach. Możemy zapisać stosunek molowy dla pary substancji, patrząc na współczynniki dla każdego z nich w zbilansowanym równaniu chemicznym. Na przykład rozważmy równanie reakcji pomiędzy tlenkiem żelaza(III) a glinem:
Fe2O3(s)+2Al(s)2Fe(c)+Al2O3(s)
Współczynniki w tym równaniu mówią, że 1 mol FeA2OA3 reaguje z 2 molami Al, tworząc 2 mole Fe i 1 mol AlA2OA3. Możemy zapisać zależność pomiędzy FeA2OA3 i Al w następujący sposób:
1mol Fe2O3:2mole Al
Wykorzystując ten stosunek, moglibyśmy obliczyć, ile moli Al jest potrzebnych, aby w pełni przereagować z pewną ilością Fe2O3, lub odwrotnie. Zasadniczo, stosunek molowy można wykorzystać do konwersji ilości dowolnych substancji uczestniczących w reakcji chemicznej. Aby to zilustrować, przejdźmy przez przykład, w którym używamy stosunku molowego do konwersji pomiędzy ilością substratów.

Przykład: Wykorzystanie stosunków molowych do obliczania masy reagenta

Rozważ następujące równanie niezbilansowane:
NaOH(aq)+HA2SOA4(aq)HA2O(l)+NaA2SOA4(aq)
Ile gramów NaOH jest potrzebnych, aby w pełni zużyć 3,10 g HA2SOA4?
Po pierwsze, musimy zbilansować to równanie! W tym przypadku mamy 1 atom Na i 3 atomy H po stronie substratów oraz 2 atomy Na i 2 atomy H po stronie produktów. Możemy zbilansować to równanie poprzez umieszczenie 2 przed NaOH (co oznacza, że po każdej stronie są 2 atomy Na) i kolejnych 2 przed HA2O (co oznacza, że po obu stronach mamy 6 atomów O i 4 atomy H). W ten sposób otrzymujemy następujące równanie zbilansowane:
2NaOH(aq)+HA2SOA4(aq)2HA2O(l)+NaA2SOA4(aq)
Teraz, gdy mamy zbilansowane równanie, możemy zacząć szukać odpowiedzi. Dla przypomnienia, chcemy obliczyć masę NaOH, która jest potrzebna, aby całkowicie zareagować z 3,10 g HA2SOA4. Możemy rozwiązać ten problem stechiometryczny, podejmując następujące kroki:

Krok 1: Zamiana znanych ilości reagentów na mole

Aby połączyć ilości HA2SOA4 i NaOH wykorzystując stosunek molowy, najpierw musimy znać ilość HA2SOA4 w molach. Możemy zamienić 3,10 g HA2SOA4 na mole używając masy molowej HA2SOA4 (98,08 g/mol):
3,10g H2SO41mol H2SO498,08g H2SO4=3,16102mol H2SO4

Krok 2: Wykorzystanie stosunków molowych do obliczania liczby moli innych reagentów

Teraz, kiedy ilość HA2SOA4 w molach jest znana, na podstawie liczby moli HA2SOA4 otrzymajmy liczbę moli NaOH, stosując odpowiedni stosunek molowy. Zgodnie ze współczynnikami w zbilansowanym równaniu chemicznym, 2 mole NaOH są potrzebne na każdy 1 mol HA2SOA4, więc stosunek molowy wynosi
2mol NaOH1mol H2SO4
Mnożenie liczby moli HA2SOA4 przez ten czynnik daje nam liczbę potrzebnych moli NaOH równą:
3,16102mol H2SO42mol NaOH1mol H2SO4=6,32102mol NaOH
Zauważ, że zapisaliśmy stosunek molowy w taki sposób, że liczba moli HA2SOA4 się skraca, w wyniku czego liczba moli NaOH jest ostateczną jednostką. Aby dowiedzieć się jak jednostki można traktować jako liczby, aby łatwiej dokonywać obliczeń w takich sytuacjach, sprawdź film na temat analizy wymiarowej.

Krok 3: Przekształcanie moli innego substratu na masę

Zostaliśmy poproszeni o wyrażenie masy NaOH w gramach, więc naszym ostatnim krokiem jest zamiana 6,2102 moli NaOH na gramy. Możemy to zrobić, używając masy molowej NaOH (40,00 g/mol):
6,32102mol NaOH40,00g NaOH1mol NaOH=2,53g NaOH
A zatem 2,53 g NaOH jest potrzebne do całkowitego zużycia 3,10 gramów HA2SOA4 w tej reakcji.
Skrót: Mogliśmy połączyć wszystkie trzy kroki w jedno obliczenie, jak pokazano w poniższym wyrażeniu:
3,10g H2SO4  1mol H2SO498,08g H2SO4    2mol NaOH1mol H2SO4    40,00g NaOH1mol NaOH = 2,53g NaOHKrok 1Krok 2Krok 3Znajdź liczbę moli H2SO4Użyj stosunku molowegoZnajdź liczbę gramów NaOH
Pamiętaj, aby zwrócić szczególną uwagę na jednostki, jeśli wybierzesz to podejście!

Podsumowanie

Zbilansowane równanie chemiczne ukazuje nam zależności liczbowe między wszystkimi substancjami biorącymi udział w przemianie chemicznej. Wykorzystujemy te zależności liczbowe, aby znaleźć stosunek molowy, który pozwala na przeliczenie ilości substratów i produktów dla danej reakcji chemicznej (i rozwiązanie stechiometrycznych problemów!).
Typowe składniki na ciastka, w tym masło, mąka, migdały, czekolada jak również wałek i foremki do wycinania ciastek. Wszystko to porozrzucane na drewnianym stole.
Przeprowadzanie reakcji chemicznej jest jak robienie ciasteczek. Mam jednak nadzieję, że twój stół laboratoryjny jest czystszy niż ten blat kuchenny! Źródło zdjęcia: Congerdesign w Pixabay, CC0 1.0.
Aby dowiedzieć się o innych popularnych obliczeniach stechiometrycznych, sprawdź tę ekscytującą drugą część dotyczącą substratów ograniczających i wydajności procentowej!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.