If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przykład krok po kroku: Obliczanie ilości substratów i produktów

Zrównoważone równanie chemiczne ukazuje nam zależności liczbowe między wszystkimi indywiduami biorącymi udział w przemianie chemicznej. Wykorzystujemy te zależności liczbowe (zwane stosunkami molowymi), aby przeliczyć ilości substratów i produktów dla danej reakcji chemicznej. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video