If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podstawy „jednostajnego” ruchu po okręgu. Prędkość kątowa, okres i częstość.

Zadanie

A catapult of pole length 9r throws a watermelon from one end of a pole which rotates about an axis at the other end with angular speed ω.
A smaller catapult of pole length r throws another watermelon from one end of a pole which rotates about an axis at the other end with the same angular speed ω as the first catapult.
How does the linear speed of the larger catapult's watermelon vlarge compare with the smaller catapult's watermelon vsmall?
Wybierz 1 odpowiedź: