If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosowanie drugiego prawa Kirchhoffa

Zadanie

Trzy oporniki o różnej wartości połączono z baterią o sile elektromotorycznej ΔV tak, jak na poniższym schemacie. I1, I2 i I3 oznaczają prądy płynące w poszczególnych gałęziach obwodu.
Które z poniższych wyrażeń przedstawia, zgodnie z prawem Kirchhoffa, sumę spadków napięć w jednym z zamkniętych obwodów, z których składa się powyższy schemat?
Wybierz 2 odpowiedzi:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?