Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat zasady zachowania ładunku

Przypomnij sobie, co wiesz o zasadzie zachowania ładunku i o przepływie ładunku elektrycznego. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TermMeaning
Law of conservation of chargeCharge is neither created nor destroyed, it can only be transferred from one system to another.
ConductorMaterials that permit electrons to move freely through them, such as most metals.

How does an object get negatively charged?

A neutral object can become negatively charged when electrons get transferred from another object (see Figure 1).
Figure 1. Negatively charging a neutral object by transferring electrons from a negatively charged object.
In Figure 1, a negatively charged conducting rod with net charge 4e touches a neutral conducting sphere. During the transfer, 2 electrons move from the rod to the sphere because the electrons are repulsed from each other and want to spread out. Afterward, the rod has a net charge of 2e and the sphere has a net charge of 2e.
The total charge between the two objects is 4e before and after the transfer, so charge is conserved. The electrons redistribute so the rod becomes less negatively charged and the sphere becomes negatively charged.

How does an object get positively charged?

A neutral object can become positively charged when electrons get transferred to another object (see Figure 2).
Figure 2. Positively charging a neutral object by transferring electrons to a positively charged object.
In Figure 2, a positively charged conducting rod with net charge +4e touches a neutral conducting sphere. During the transfer, 2 electrons move from the neutral sphere to the rod because the electrons are attracted to the positive charge and want to spread out from other electrons. Afterward the rod has a net charge of +2e and the sphere has a net charge of +2e.
The total charge between the two objects is +4e before and after transfer, so charge is conserved. The electrons redistribute so the rod becomes less positively charged and the sphere becomes positively charged, and the protons remain fixed.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

People mistakenly think that an object gets positive charge by receiving extra positive charges. Protons have positive charge and are bound to the object, while electrons can be transferred between objects. When an object’s net charge becomes more positive, it has lost electrons.

Dowiedz się więcej

For deeper explanations of conservation of charge, see our video about the law of conservation of charge.
To check your understanding and work toward mastering these concepts, check out our exercises:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.