Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Interpretacja doświadczeń, potwierdzających dyskretny charakter ładunku elektrycznego

Zadanie

Grupa naukowców testuje nową aparaturę, badając rozkład liczby zarejestrowanych cząstek elementarnych w zależności od ich ładunku, wyrażonego przez ładunek elementarny e, o wartości równej wartości bezwzględnej ładunku elektronu.
Czy wyniki pomiarów wskazują, że aparatura działa poprawnie? Odpowiedź uzasadnij.
Wybierz 1 odpowiedź: