If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja doświadczeń, potwierdzających dyskretny charakter ładunku elektrycznego

Zadanie

Grupa naukowców testuje nową aparaturę, badając rozkład liczby zarejestrowanych cząstek elementarnych w zależności od ich ładunku, wyrażonego przez ładunek elementarny e, o wartości równej wartości bezwzględnej ładunku elektronu.
Bar graph showing number of particles on y axis and charge on x axis. The x axis is labeled with increments 1e, 2e, 3e, and 4e. The detected nuclei have charges clustering around 0.5e, 1.5e, 2.5e, and 3.5e. The number of particles detected for each charge is approximately equal.
Czy wyniki pomiarów wskazują, że aparatura działa poprawnie? Odpowiedź uzasadnij.
Wybierz 1 odpowiedź: