If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat ciała znajdującego się na równi pochyłej

Przypomnij sobie, co wiesz na temat równań Newtona dla ciała znajdującego się na równi pochyłej, w szczególności jak zapisać te równania dla składowej równoległej i prostopadłej do powierzchni równi. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TerminWyjaśnienie
Równia pochyłaPłaska powierzchnia, nachylona do poziomu pod pewnym kątem.

Jak zapisać równania wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona w przypadku masy znajdującej się na równi pochyłej

1) Narysuj siły działające na masę na równi (Rysunek 3). Do opisu sił wygodnie jest wybrać układ współrzędnych tak, by jedna z osi była równoległa do powierzchni równi (Rysunek 1).
If there is any acceleration, it will typically be along the parallel axis (labeled ) of the incline.
The perpendicular axis (labeled ) typically has no acceleration and a=0.
Rysunek 1. Układ współrzędnych obrócony o θ tak, by jedna z osi była równoległa do powierzchni równi.
2) Zapisz równania wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona w dwóch niezależnych kierunkach.
ma=ΣF oraz ma=ΣF
Równanie Newtona w kierunku prostopadłym jest nieco prostsze, ponieważ a=0:
m(0)=ΣF0=ΣF
3) Po prawej stronie równań Newtona podstaw za ΣF wypadkową siłę działającą w odpowiednim kierunku ( lub ). Aby zidentyfikować siły działające w odpowiednich kierunkach, możesz wykorzystać graficzne przedstawienie sił działających na ciało, którego zachowanie badamy.
Wśród sił, z którymi mamy do czynienia, są takie, które są skierowane równoległe lub prostopadle do powierzchni równi, jak siła tarcia i siła reakcji powierzchni równi.
Inne siły, na przykład siła ciężkości, będą miały składowe skierowane zarówno równolegle, jak i prostopadle do powierzchni równi. W takim przypadku siłę należy rozłożyć na składowe (Rysunek 2) i podstawić do odpowiednich równań.
Rysunek 2. Ciało znajdujące się na równi pochyłej o kącie nachylenia θ. Ciężar ciała Fg rozkładamy na składową równoległą i prostopadłą do powierzchni równi.
Wartości składowych równoległej i prostopadłej siły ciężkości wynoszą (Rysunek 2):
Fg=FgcosθFg=Fgsinθ

Często spotykane błędy i nieporozumienia

Niektórzy mają kłopoty ze zrozumieniem, w jakich kierunkach działają siły. Sprawdź poniższe graficzne przedstawienie sił działających na ciało znajdujące się na równi pochyłej.
Rysunek 3. Graficzne przedstawienie sił działających na ciało znajdujące się na równi pochyłej.
  • Ciężar Siła ciężkości Fg skierowana jest pionowo w dół.
  • Siłą reakcjipowierzchni równi FN zorientowana jest prostopadle do powierzchni równi i do góry.
  • Siła tarcia Ff skierowana jest równolegle do powierzchni równi w kierunku przeciwnym do ruchu ciała.

Dowiedz się więcej

Aby zapoznać się z przykładem obliczeń w przypadku ciała zsuwającego się po równi, obejrzyj film pod tytułem Przyspieszenie lodu zsuwającego się po równi.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie i po mistrzowsku opanować materiał omawiany w tym artykule, spróbuj zrobić ćwiczenie Siły działające na ciało znajdujące się na równi pochyłej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.