Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o siłach i o graficznym przedstawieniu sił, działających na dane ciało

Przegląd wiadomości o siłach i o graficznym przedstawieniu sił działających na dane ciało. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TerminWyjaśnienie
SiłaPotocznie, czynnik powodujący zmianę ruchu ciała, ściśle wielkość wektorowa bedąca miarą oddziaływań pomiędzy ciałami, których skutkiem jest zmiana pędu tych ciał. Siłę najczęściej oznaczamy symbolem F. W układzie jednostek SI jednostką siły jest Niuton (od nazwiska Sir Izaaka Newtona), (N), czyli kg ms2.
Siła kontaktowaSila, która wymaga bezpośredniego kontaktu, zetknięcia się dwóch obiektów. Siłami kontaktowymi są na przykład napięcie nici, która utrzymuje wiszący ciężar, reakcja powierzchni stołu na nacisk leżącej na niej masy, czy siła tarcia.
Siła długozasięgowaSiła, która działa na ciało, pomimo że nie jest ono w kontakcie z jej żródłem. Przykładem siły długozasięgowej jest siła przyciągania grawitacyjnego, czyli ciężar ciała.
Rysunek sił działających na ciałoRysunek, na którym symbolicznie przedstawiono ciało i siły, które na nie działają . Ciało będziemy oznaczać czarnym kółkiem, a siły, które jak wiadomo są wektorami, strzałkami skierowanymi od ciała w odpowiednich kierunkach.

Różne rodzaje sił, które napotkasz w zadaniach

Siła jej typowe oznaczenieRodzaj siłyOpis
Ciężar (Fg lub W)DługozasięgowaSiła, której źródłem jest pole grawitacyjne. Działa na masę ciała. Czasem nazywana siłą grawitacji. Ma zawsze charakter przyciągający, tzn. działa zawsze w kierunku do źródła, w przypadku przyciągania ziemskiego w dół w kierunku do środka Ziemi.
Naprężenie (FT lub T)KontaktowaSiła, z jaką nić, drut, sznurek, lina lub łańcuch ciągnie za ciało i skierowana w ich kierunku.
Siła reakcji podłoża (FN lub N)KontaktowaSiła, z jaką obiekt, który styka się z ciałem, działa na nie. Działa prostopadle do powierzchni styku obiektu z ciałem.
Siła tarcia (Ff lub f)KontaktowaSiła, która przeciwdziała ślizganiu się powierzchni po sobie. Działa równolegle do płaszczyzny styku dwóch ślizgających się po sobie powierzchni.

Jak systematycznie rozrysować siły, działające na ciało?

  1. Zacznij od sił kontaktowych. Najprościej sprawdzić jakie inne obiekty dotykają ciało, na które działają analizowane siły, rysując szkic sytuacji (Rysunek 1). Narysuj kropkę w miejscu, w którym zewnętrzny obiekt styka się z ciałem; kropka oznacza co najmniej jedną siłę kontaktową. Naszkicuj za pomocą strzałek wektory sił kontaktowych, tak jak działają one na ciało. Pamiętaj o właściwym zwrocie.
    Rysunek 1. Siły kontaktowe działające na kawałek sera leżący na równi pochyłej.
  2. Jeśli już wszystkie siły kontaktowe zostały zidentyfikowane i oznaczone, zaznacz na kolejnym rysunku kropkę, która będzie oznaczać ciało, którym jesteśmy zainteresowani (Rysunek 2). Siły, które zaznaczamy strzałkami, których początkiem jest ta kropka, oznaczają siły działające na ciało, a zatem sił, którymi ciało działa na otaczające obiekty, nie zaznaczamy.
  3. Aby wykonać konkretne obliczenia na składowych wektorów, narysuj układ współrzędnych i oznacz dodatnie kierunki osi. Choć formalnie rozwiązać można rozwiązać zadanie w dowolnym układzie współrzędnych, inteligenty wybór układu współrzędnych może uprościć rozumowanie i obliczenia. Na przykład, jeśli ciało znajduje się na równi pochylej, często dobrze jest wybrać układ współrzędnych tak, by jedna z osi była równoległa do powierzchni równi.
  4. Narysuj siły kontaktowe. Tak jak wspomniano powyżej, siły rysujemy jako strzałki zaczynające się w kropce, oznaczającej ciało i skierowane we właściwym kierunku. Oznacz wszystkie strzałki tak, by było jasne, która strzałka odpowiada jakieś sile. Pamiętaj, że Chodzi o naszkicowanie rysunku, który pomoże Ci zrozumieć, jakie siły działają na ciało, którego ruch analizujemy. Dobrze wykonany rysunek jest często kluczowym czynnikiem, który pomoże Ci prawidłowo rozwiązać zadanie:
  5. Narysuj i zaznacz długozasięgowe siły działające na ciało. Najczęściej chodzić będzie o ciężar ciała, chyba że w grę wchodzi siła elektrostatyczna lub magnetyczna.
  6. Narysuj i oznacz wektor przyspieszenia, tak by strzałka zaczynała się nie na samej kropce, ale nieco z boku -- nie dotykając kropki oznaczającej nasze ciało. Jeśli rozumiesz, że przyspieszenie wynosi zero, możesz, zamiast strzałki, napisać po prostu a=0. Pamiętaj, że chodzi o naszkicowanie rysunku, który pomoże Ci zrozumieć, jakie siły działają na ciało, którego ruch analizujemy. Dobrze wykonany rysunek jest często kluczowym czynnikiem, który pomoże Ci prawidłowo rozwiązać zadanie.
Na poniższym rysunku (Rysunek 2) znajduje się przykład kawałka sera, leżącego na płaskiej powierzchni stołu i odpowiadający tej sytuacji szkic sił działających na ser. Przyciąganie grawitacyjne Ziemi działa na ser, dając w wyniku jego ciężar (W) działający pionowo w dół, a reakcja powierzchni stołu (N) na nacisk sera na stół działa na ser pionowo do góry. Ponieważ ser nie wisi na nici czy linie i nie zsuwa się ze stołu, w tym zadaniu napięcie nici i siła tarcia nie grają roli.
Rysunek 2. Rysunek przedstawiający siły działające na kawałek sera spoczywający na płaskiej powierzchni stołu. Działający pionowo w dół ciężar zera W jest zrównoważony siłą reakcji powierzchni stołu N, działającą pionowo w górę. W rezultacie przyspieszenie sera wynosi zero.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

  1. Czasem ktoś doda do rysunku sił działających na dane ciało także siły, którymi ciało działa na obiekty w swoim otoczeniu. To błąd, aby prawidłowo napisać i rozwiązać równania wynikające z drugiej zasady dynamiki Newtona, musimy uwzględnić wyłącznie siły działające na dane ciało. Zastanów się, czy w analizie ruchu ciała trzeba uwzględnić siłę przyciągania grawitacyjnego, z którą to ciało przyciąga Ziemię?
  2. Zdarza się, że trudności sprawia określenie kierunków i zwrotów sił działających na dane ciało. Ciężar jest zawsze skierowany pionowo w dół, siła tarcia działa równolegle do przesuwających się po sobie powierzchni, siła reakcji przedmiotu, na który ciało działa siłą, jest zawsze prostopadła do powierzchni styku, a siła napięcia nici zawsze ciągnie ciało, a nie pcha je.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz osiągnąć mistrzowskie zrozumienie diagramów sił działających na dane ciało, zajrzyj do ćwiczenia Wprowadzenie do graficznego przedstawienia sił, działających na dane ciało.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.