If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o pierwszej zasadzie dynamiki Newtona

Przypomnij sobie, co wiesz o pierwszej zasadzie dynamiki Newtona i o wnioskach, jakie z niej wynikają, na przykład o różnicy pomiędzy masą a ciężarem. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

TerminWyjaśnienie
MasaPotocznie przez masę rozumiemy miarę ilości materii, zawartej w danym obiekcie. Masa nie zależy od kształtu obiektu ani od działających na niego sił. Masa bezwładna jest miarą bezwładności ciała, to znaczy tendencji do przeciwdziałania zmiany prędkości ciała pod działaniem wypadkowej działających na ciało sił. Masa grawitacyjna określa oddziaływanie ciała z polem grawitacyjnym, w którym się znajduje. Jednostką masy w układzie SI jest kilogram kg. Wielkość skalarna.
BezwładnośćWłasność ciał obdarzonych masą polegająca na tym, że w przypadku, jeśli na ciało nie działają żadne siły lub siły, których wypadkowa wynosi zero, ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. Układy odniesienia, w których prawdziwe jest powyższe stwierdzenie, nazywamy układami inercjalnymi.
CiężarWartość siły przyciągania grawitacyjnego działającej na dane ciało. Zależy od wartości natężenia pola grawitacyjnego g. Natężenie pola grawitacyjnego liczbowo jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu w danym punkcie.
Siła zewnętrznaSiła działająca na ciało z powodu czynników zewnętrznych, w odróżnieniu od sił wewnętrznych, działających pomiędzy fragmentami danego ciała. Wektor.
FwSiła wypadkowa, wektorowa suma sił zewnętrznych działających na ciało. Wektor.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Obiekt będący w stanie spoczynku pozostaje w stanie spoczynku, a obiekt będący w ruchu pozostaje w ruchu ze stałą prędkością i kierunkiem, dopóki nie wpływa na niego siła, która nie została zrównoważona.

Równania

WzórWyjaśnienie symboli i oznaczeńSens fizyczny
Fg=W=mgFg oznacza wartość siły ciężkości, W to ciężar, m to masa ciała, a g to wartość natężenia pola grawitacyjnego, liczbowo równa wartości przyspieszenia grawitacyjnego. W pobliżu powierzchni Ziemi g wynosi około 9.8ms2.Ciężar ciała jest wynikiem działania długozasięgowej siły przyciągania grawitacyjnego. Ciężar jest wprost proporcjonalny do masy i do przyspieszenia grawitacyjnego g.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

Niektórzy mylą pojęcia masy i ciężaru. Pewnie dlatego, że w mowie potocznej używamy tych pojęć wymiennie. Masa jest miarą ilości materii zawartej w danym ciele, a ciężar ciała to wartość siły grawitacji działającej na to ciało, której źródłem jest pole grawitacyjne, w którym się ciało znajduje. Ciężar ciała znajdującego się w pewnym punkcie zależy od wartości natężenia pola grawitacyjnego g w danym punkcie. Na przykład, wartość g na powierzchni księżyca jest znacznie niższa niż na powierzchni Ziemi, a więc ciała ważą na Księżycu dużo mniej niż na Ziemi, ale ich masa pozostaje taka sama.

Dowiedz się więcej

Jeśli nadal zastanawiasz się nad pierwszą zasadą dynamiki, obejrzyj filmy o wstępie do pierwszej zasady dynamiki Newtona i o zastosowaniach pierwszej zasady dynamiki Newtona.
Po więcej wyjaśnień na temat ciężaru i masy sięgnij do artykułu na temat Co to jest ciężar?.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje zrozumienie pojęcia masy, zajrzyj do tego ćwiczenia na temat Wypadkowa siła działająca na masę, która porusza się z przyspieszeniem.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.